Zobacz sobotni trening Salety

20.01.2013 / tta

Trening otwarty Przemka Salety, 19.01.2013:

VIDEO

 

 

 

 

 if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);