Wingate test – ocena wydolnosci beztlenowej

11.12.2013 / Paweł Jędrzejczyk / Sztuki walki

 

} else {