Trening u Macka w Białogardzie

10.12.2010 / Adam Jabłoński / Kulturystyka

w Lipcu 2010 odwiedziłem Maćka.
Zrobiliśmy ostry trening w jego klubie finess.
Zdjęcie Vitamin-Shop w Białogardzie (jeden z kilku sklepów)

}

Facebook YouTube Instagram
© 2001-2014 Trec Nutrition sp. z o.o. 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 48. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000315748 NIP: 958-160-24-54, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zl