Szpilka o swoim oczekiwaniu na walkę z Jenningsem

16.01.2014 / TrecTeam

Posłuchajcie co Artur Szpilka mówi o swoim oczekiwaniu w sprawie walki z Jenningsem:

http://www.youtube.com/watch?v=uUfl1YEwAuw

Facebook YouTube Instagram
© 2001-2014 Trec Nutrition sp. z o.o. 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 48. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000315748 NIP: 958-160-24-54, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zl