Rafał Jackiewicz o przyszłości w MMA

31.07.2013 / TrecTeam

Posłuchajcie co zawodnik Trec Team Athletes – Rafał Jackiewicz mówi o swojej przyszłości w MMA:

https://www.youtube.com/watch?v=aomFdUc_VHU&feature=player_embedded

Facebook YouTube Instagram
© 2001-2014 Trec Nutrition sp. z o.o. 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 48. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000315748 NIP: 958-160-24-54, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zl