Paweł Kołodziej piąty w rankingu WBO

15.10.2012 / Paweł Kołodziej / Boks

W październikowym rankingu federacji WBO piąty na liście kategorii junior ciężkiej sklasyfikowany został Paweł Kołodziej z Trec Team.

Gratulujemy!

Trec Team

 } else {} else {

Facebook YouTube Instagram
© 2001-2014 Trec Nutrition sp. z o.o. 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 48. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000315748 NIP: 958-160-24-54, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zl