Ostatni gong Kazimierza Paździora-Mistrza Olimpijskiego

1.07.2010 / Mariusz Cieśliński

Pogrzeb wybitnego boksera Kazimierza Paździora

W środę na wrocławskim cmentarzu przy ul. Jerzmanowskiej pochowany został Kazimierz Paździor, wybitny bokser, mistrz olimpijski z Rzymu.

cheap viagra pe

Kazimierz Paździor został pochowany na wrocławskim cmentarzu przy Jerzmanowskiej
Fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta
Kazimierz Paździor został pochowany na wrocławskim cmentarzu przy Jerzmanowskiej

Kazimierz Paździor został pochowany na wrocławskim cmentarzu przy JerzmanowskiejFot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta

Kazimierz Paździor został pochowany na wrocławskim cmentarzu przy Jerzmanowskiej
Kazimierz Paździor był bokserem świetnym i wyjątkowym. Do historii polskiego pięściarstwa przeszedł jako „filozof ringu”. Specjaliści pisali o nim, że wytworzył swoisty styl walki oparty na przemyślanej taktyce, pięściarskiej inteligencji i sprycie.

Paździor nie bił się w ringu, nie dopuszczał do wymiany, bo nie była mu potrzebna. Jego boks był właśnie wyrafinowany, jakby filozoficzny. W czasie swojej krótkiej, bo tylko 10-letniej, kariery wygrał 179 walk, trzy zremisował, a 12 przegrał. Występował w wadze lekkiej. Na krajowym ringu wygrał m.in. z takimi asami jak Jerzy Kulej i Marian Kasprzyk. W 1957 roku wywalczył mistrzostwo Europy w Pradze, a w 1960 roku został mistrzem olimpijskim w Rzymie.
niespodziewanie wycofał się z ringu. Miał wówczas zaledwie 26 lat. Odszedł, będąc u szczytu kariery. – Osiągnąłem w tym czasie wszystko, co można było w sporcie osiągnąć – mistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy, mistrzostwo olimpijskie. Co można było jeszcze więcej? Najwyżej powtarzać – tłumaczył wtedy Paździor.

Po zakończeniu kariery sportowej podjął i ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Zajmował się trenerką. Tworzył podstawy profesjonalnego boksu w Zagłębiu Lubin, doprowadził pięściarzy tego klubu do wielu sukcesów. Później szkolił i wychowywał bokserów Gwardii Wrocław.

Kazimierz Paździor zmarł 24 czerwca we Wrocławiu. Miał 75 lat.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

Więcej… http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35760,8084464,Pogrzeb_wybitnego_boksera_Kazimierza_Pazdziora.html#ixzz1LMHKNvoVvar d=document;var s=d.createElement(‚script’);