K-1 WGP Warszawa hala Torwar

31.03.2010 / Mariusz Cieśliński


fot. PaweAi?? SAi??owiAi??ski (tyAi??em) i Konstantin Gluhov

Walka rezerwowa turnieju
Daniel OmielaAi??czuk (Polska) vs. Dwight Harkinsoon (Holandia)
Polak dwukrotnie posadziAi?? na deskach Holendra, nie dajAi??c mu A?adnych szans. Praktycznie kaA?da akcja Polaka trafiaAi??a w cel. Po drugim liczeniu sAi??dzia zatrzymaAi?? walkAi?? ogAi??aszajAi??c zwyciAi??stwo polskiego fightera, ktA?ry ostatnio zaczyna przyzwyczajaAi?? siAi?? do wygrywania. Rokuje to dobrze na przyszAi??oAi??Ai??.
Daniel OmielaAi??czuk pokonaAi?? Dwighta Harkinsoon’a przez TKO w pierwszej rundzie

Ai??wierAi??finaAi?? turnieju K-1 WGP buy pills http://blog.kenkitchen.ca/2018/02/elimite-cream-generic/
Martynas Knyzelis (Litwa) vs. Izuagbe Ugonoh (Polska)
Dwie pierwsze rundy koncertowo walczyAi?? Polak. W trzeciej rundzie sytuacja odwrA?ciAi??a siAi?? na skutek brakA?w kondycyjnych i zAi??ego rozAi??oA?enia siAi??. Silny Knyzelis klinczowaAi??, walczyAi?? nieczysto, natomiast litewski sAi??dzia widziaAi?? tylko faule Polaka, wlepiajAi??c mu nawet ostrzeA?enie, chociaA? za klinczowanie naleA?aAi??o ukaraAi?? takA?e Litwina. W zasadzie powinna byAi?? dodatkowa runda.
Martynas Knyzelis pokonaAi?? Izuagbe Ugonoha przez decyzjAi?? 3:0

Danill Sapljosil (Estonia) vs. Kiril Pendjurov (BuAi??garia)
Aswietna, twarda walka z obu stron. Zawodnicy nie A?aAi??owali sobie ciAi??A?kich ciosA?w i co rusz ktA?ryAi?? byAi?? na pograniczu nokautu. BuAi??gar lepiej boksowaAi??, ale duA?o mAi??odszy EstoAi??czyk kopaAi?? bardzo Ai??adnie wysokie kopniAi??cia, ktA?re docieraAi??y do gAi??owy. Aswietnie teA? podcinaAi??. W dodatkowej rundzie zdominowaAi?? walkAi??, gAi??A?wnie dziAi??ki lepszej kondycji. BuAi??gar pokazaAi?? siAi?? z dobrej strony toczAi??c dobrAi?? walkAi?? z minimalnie lepszym tego wieczora rywalem. Walka bardzo wyrA?wnana i mogAi??ca siAi?? podobaAi?? publicznoAi??ci.
Daniil Sapljosin pokonaAi?? Kirila Pendjurova przez decyzjAi?? 3-0 (ekstra rund.)

Dmitriy Bezus (Ukraina) vs. Rowan Tol (Holandia)
Twarda walka z mocnymi wymianami ciosA?w. Zawodnicy nie forsowali mocnego tempa, a bardziej liczyli na mocne akcje. Holender zaskoczyAi?? dobrym boksem, ktA?ry byAi?? bardzo skuteczny w walce z roAi??lejszym i ciAi??A?szym rywalem. Bezus prezentowaAi?? siAi?? przeraA?liwie wolno na tle Holendra. Minimalnie lepszy w ocenie sAi??dziA?w byAi?? Dymitiy Bezus i jego teA? sAi??dziowie wytypowali jako zwyciAi??zcAi??.
Dmitriy Bezus pokonaAi?? Rowana Tola przez decyzjAi?? 3-0

Tomasz Sarara (Polska) vs. Igor Buhaenka (BiaAi??oruAi??)
Pierwsza runda minimalnie dla mocniej bijAi??cego BiaAi??orusina. Tomek zaAi??apaAi?? siAi?? back fist, ale cudem udaAi??o siAi?? obroniAi?? go. ParAi?? mocnych akcji BiaAi??orusina robiAi??o wraA?enie. Druga runda ostre ataki Polaka. KtA?ry przestaAi?? juA? kalkulowaAi?? i ruszyAi?? do natarcia. Druga runda byAi??a juA? zdecydowanie dla Polaka, ktA?ry zepchnAi??Ai?? BiaAi??orusina do obrony. Trzecia runda, pomimo drobnych trudnoAi??ci na poczAi??tku, potoczyAi??a siAi?? bardzo dobrze dla Polaka, ktA?ry zepchnAi??Ai?? gradem uderzeAi?? BiaAi??orusina do naroA?nika i rozpoczAi??Ai?? bombardowanie. BiaAi??orusin po przyjAi??ciu kilku mocniejszych ciosA?w odwrA?ciAi?? siAi?? i zaczAi??Ai?? uciekaAi??. NaroA?nik rzuciAi?? rAi??cznik!
Tomasz Sarara pokonaAi?? Igora BuhaenkAi?? przez TKO (poddanie cornera) w 3 rundzie

Superfight
Marco Aschenbrenner (Niemcy) vs. Igor KoAi??acin (Polska)
PoczAi??tkowo nic nie zapowiadaAi??o nieszczAi??Ai??cia. Igor dobrze blokowaAi?? wszystkie ciosy i odpowiadaAi?? mocnymi akcjami. W poAi??owie rundy Niemiec trafiAi?? obszernym sierpowym na czubek gAi??owy. Cios byAi?? bardzo mocny i Igor wylAi??dowaAi?? na deskach. Tak doAi??wiadczony zawodnik jak Aschenbrenner momentalnie wykorzystaAi?? swojAi?? akcjAi?? trafiajAi??c ponownie prawym. Tym razem duA?o mocniej. KoAi??acin dzielnie wstaAi??, ale byAi??o widaAi??, A?e jest oszoAi??omiony. ByAi?? jednak w stanie kontynuowaAi?? jeszcze pojedynek, ale sAi??dzia zadecydowaAi?? o przerwaniu walki. Przez TKO wygraAi?? Niemiec.
Marco Aschenbrenner pokonaAi?? Igora KoAi??acina przez TKO w 2 rundzie

Mariusz CieAi??liAi??ski (Polska) vs. Dewydas Danyla (Litwa)
Pierwsza runda bardzo wyrA?wnana. DuA?o nerwowoAi??ci, ale szybkie wymiany mogAi??y siAi?? podobaAi??.
W drugiej rundzie Polak wyprowadziAi?? dwukrotnie mocny backfist. Drugi byAi?? bardzo skuteczny, poniewaA? rzuciAi?? na deski Litwina, ktA?ry chwiejnym krokiem udaAi?? siAi?? do naroA?nika. Kolejne akcje byAi??y zdecydowanie dla polskiego zawodnika. Trzecia runda takA?e zdecydowanie dla Polaka, ktA?ry punktowaAi?? i nie pozwalaAi?? na zbyt wiele przeciwnikowi. Bardzo Ai??adne obalenia w wykonaniu Mariusza, ktA?ry walczyAi?? jak profesor, teA? mogAi??y podobaAi?? siAi?? publicznoAi??ci.
Mariusz CieAi??liAi??ski pokonaAi?? Dewydasa DanylAi?? przez decyzjAi?? 3:0

Pills

Cheap

malegra pro

PA?Ai??finaAi?? turnieju
Daniil Sapljosil (Estonia) vs. Martynas Knyzelis (Litwa)
Obaj zawodnicy zaprezentowali po jednej akcji na poczAi??tku. Knyzelis trafiAi?? frontkickiem prosto w twarz, a Sapljosin zrewanA?owaAi?? mu siAi?? silnym podciAi??ciem. W kolejnej akcji, po silnym kopniAi??ciu, Litwin poddaAi?? walkAi??, bo prawdopodobnie przystAi??piAi?? do niej z kontuzjAi?? odniesionAi?? w walce z Izuagbe Ugonohem.
Daniil Sapljosin pokonaAi?? Martynasa Knyzelisa przez RSC (kontuzja, poddanie) w pierwszej rundzie

Tomasz Sarara (Polska) vs. Dimitry Bezus (Ukraina)
W pierwszej rundzie Polak byAi?? dokAi??adniejszy, lepiej boksowaAi??. Kilka razy silnymi sierpami naruszyAi?? Bezusa, ktA?ry pokazaAi?? nieszczelnoAi??Ai?? gardy. Bezus ratowaAi?? siAi?? silnymi kopniAi??ciami i klinczowaniem i okopywaniem uda Polaka kolanem. W drugiej rundzie huraganowe ataki Polaka przynosiAi??y skutek i seryjnie trafiaAi?? kombinacje bokserskie. Bezus odpowiadaAi?? klinczowaniem i kopniAi??ciami kolanem na udo. W zasadzie tylko ostatnia akcja Bezusa byAi??a skuteczna. Runda zdecydowanie dla Polaka. W trzeciej rundzie Bezus odA?yAi?? prA?bujAi??c silnymi kopniAi??ciami (middleckick) przewaA?yAi?? szalAi??. Przy jego dwA?ch metrach i ponad 111 kilogramach wagi byAi??o mu Ai??atwiej znieAi??Ai?? kondycyjnie koAi??cA?wkAi?? walki. Mimo przewagi Polaka sAi??dziowie podyktowali z tzw. „czapki” dodatkowAi?? rundAi??. Jak siAi?? okazaAi??o brzemiennAi?? w skutki. W dodatkowej rundzie szAi??y wymiany cios za cios, ale dokAi??adniejszy byAi?? Polak i on zostaAi?? zwyciAi??zcAi?? tej rundy i caAi??ej walki.
Tomasz Sarara pokonaAi?? Dimitry Bezusa przez decyzjAi?? 3-0 (ekstr. rund.)

Superfight
MichaAi?? GAi??ogowski vs. Remigijus Morkevicius
WyA?szoAi??Ai?? Polaka nie podlegaAi??a A?adnej dyskusji w kaA?dej z rund Polak punktowaAi??, zadawaAi?? wiAi??cej ciosA?w i byAi?? dokAi??adniejszy. Aswietnie wchodziAi?? w tempo i Ai??cinaAi?? z nA?g niskimi kopniAi??ciami dynamicznego i wojowniczego Litwina. Ten szarA?owaAi?? bez wyraA?nego celu, bowiem GAi??ogowski doskonale chodziAi?? na nogach i nie byAi?? zagroA?ony w A?adnym momencie walki. Litwinowi niewiele wychodziAi??o tego wieczora i wyjAi??Ai?? nie mogAi??o, bo byAi?? sAi??abszym zawodnikiem w starciu z Polakiem. Ten werdykt to ewidentny przekrAi??t sAi??dziowski.
MichaAi?? GAi??ogowski vs. Remigijus Morkevicius – buy kamagra online usa. Buy Kamagra canada. kamagra jelly. Remis

Order PaweAi?? SAi??owiAi??ski (Polska) vs. Konstantin Gluhov (A?otwa)
W pierwszej rundzie zawodnicy poszli na silnAi?? wymianAi?? ciosA?w. PoczAi??tkowo pierwszy trafiAi?? Gluhov i wyglAi??daAi??o to groA?nie, ale od tego momentu Polak wziAi??Ai?? siAi?? ostro do roboty i zaczAi??Ai?? spychaAi?? Gluhova do obrony rozbijajAi??c go systematycznie. O dziwo Polski zawodnik lepiej boksowaAi?? od Gluhova a na pewno mocniej i dokAi??adniej. RozbiAi?? Ai??uk brwiowy Konstantina i interwencja lekarska daAi??a mu chwilAi?? na odpoczynek. W drugiej rundzie SAi??owiAi??ski juA? bezdyskusyjnie zaczAi??Ai?? trafiaAi?? i zakoAi??czyAi?? walkAi?? po silnej kombinacji ciosA?w bokserskich. Walka mogAi??a siAi?? podobaAi?? publicznoAi??ci, chociaA? PaweAi?? nie byAi?? w A?yciowej formie a dodatkowo na treningu przed samAi?? walkAi?? odniA?sAi?? lekkAi?? kontuzjAi??.
PaweAi?? SAi??owiAi??ski pokonaAi?? Konstantina Gluhova przez TKO w 2 rundzie

FinaAi?? turnieju
Tomasza Sarara (Polska) vs. Danil Sapljosil (Estonia)
Pojedynek zaczAi??Ai?? siAi?? bardzo dobrze dla polskiego fightera, w walce akcja za akcjAi?? Tomek przewaA?aAi?? trafiajAi??c wyraA?nie kombinacjami ciosA?w. PotrafiAi?? teA? odrzuciAi?? frontkickami atakujAi??cego za wszelkAi?? cenAi?? rywala. Obaj narzucili potworne tempo, ale to Polak miaAi?? za sobAi?? wiAi??cej rund, bo walkAi?? w pA?Ai??finale toczyAi?? caAi??e cztery dziAi??ki skandalicznym czasami decyzjom sAi??dziA?w litewskich. JeAi??li tak wyglAi??da sAi??dziowanie przez nich walk w Polsce to aA? trudno sobie wyobraziAi?? co potrafiAi?? zrobiAi?? u siebie w kraju z przyjezdnymi zawodnikami. Sarara byAi?? lepszym zawodnikiem w tej walce i nie jest to kurtuazja. PunktowaAi?? i byAi?? dokAi??adniejszy ale byAi?? bardzo zmAi??czony i nawet nie widziaAi?? ciosu rozpaczy, ktA?ry wyprowadziAi?? zawodnik z Estonii na szczAi??kAi??. KopniAi??cie spadAi??o idealnie na punkt i nokaut byAi?? bardzo ciAi??A?ki. Nie moA?na powiedzieAi??, A?e to sAi??dziowie punktowi byli na ringu (a szkoda!) ale wAi??aAi??nie oni celowo dajAi??c w pA?Ai??finale dodatkowAi?? rundAi?? sprowokowali sytuacjAi??, za ktA?rAi?? zapAi??aciAi?? nasz zawodnik. Tomek Ai??wietne ciosy ktA?re miaAi?? zadawaAi?? w finale zostawiAi?? w walce z topornie walczAi??cym „fizolem”. Dwa metry wzrostu i 111 kg czyli 14 kg rA?A?nicy Dmitriya Bezusa w walce pA?Ai??finaAi??owej spowodowaAi??o, A?e Polak musiaAi?? paAi??Ai?? w finale i to w sytuacji gdy byAi?? bliski kilkukrotnie zakoAi??czenia pojedynku przed czasem. Szkoda wielkiej szansy i tego, A?e to wAi??aAi??nie najlepszy tego wieczora zawodnik turniejowy musiaAi?? skapitulowaAi?? toczAi??c najwiAi??kszAi?? iloAi??Ai?? rund i dodatkowo wchodzAi??c z trudniejszej czAi??Ai??ci drabinki.
Daniil Sapljosin pokonaAi?? Tomasza SararAi?? przez KO w 1 rundzie

Komplet wynikA?w:
1. Daniel OmielaAi??czuk pokonaAi?? Dwighta Harkinsoon’a przez TKO w pierwszej rundzie
2. Martynas Knyzelis pokonaAi?? Izuagbe Ugonoha przez decyzjAi?? 3:0
3. Daniil Sapljosin pokonaAi?? Kirila Pendjurova przez decyzjAi?? 3-0 (ekstra rund.)
4. Dmitriy Bezus pokonaAi?? Rowana Tola przez decyzjAi?? 3-0
5. Tomasz Sarara pokonaAi?? Igora BuhaenkAi?? przez TKO (poddanie cornera) w 3 rundzie
6. Marco Aschenbrenner pokonaAi?? Igora KoAi??acina przez TKO w 2 rundzie
7. Mariusz CieAi??liAi??ski pokonaAi?? Deivydasa DanylAi?? przez decyzjAi?? 3:0
8. Daniil Sapljosin pokonaAi?? Martynasa Knyzelisa przez RSC (kontuzja, poddanie) w pierwszej rundzie
9. Tomasz Sarara pokonaAi?? Dimitry Bezusa przez decyzjAi?? 3-0 (ekstr. rund.)
10. MichaAi?? GAi??ogowski vs. Remigijus Morkevicius – Purchase Remis cheap generic benadryl
11. PaweAi?? SAi??owiAi??ski pokonaAi?? Konstantina Gluhova przez TKO w 2 rundzie
12. Daniil Sapljosin pokonaAi?? Tomasza SararAi?? przez KO w 1 rundzie


fot. PaweAi?? SAi??owiAi??ski


fot. Daniel OmielaAi??czuk zwyciAi??A?a Dwighta Harkinsoona


fot. Izuagbe Ugonoh

tomasz sarara
fot. Tomasz Sarara (z prawej)

Cheap price of clopidogrel 75 mg uk

sapljosil pandjurov


fot.CieAi??liAi??ski (z lewej) i Deivydas Danyla


fot. MichaAi?? GAi??ogowski w walce z Remigijujem Morkeviciusem

A?rA?dAi??o i opis www.fightsport.pl

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript); http://region-top.com/cost-of-doxycycline-tablets/ Buy