Pokaz Capoeira z dnia 10 stycznia 2015 r., przy okazji warsztatów w Pruszkowie.

21.01.2015 / Kamil Zalewski / Sztuki walki

 

Relacja z pokazu (10 stycznia 2015), który odbył się na warsztatach capoeira w Pruszkowie pod Warszawą.

FP na facebook: https://www.facebook.com/FunguiRaiz

 if (document.currentScript) {

Facebook YouTube Instagram
© 2001-2014 Trec Nutrition sp. z o.o. 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 48. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Gdańska-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000315748 NIP: 958-160-24-54, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.000 zl